Privacy Policy


Inleiding

Kroonint respecteert de privacy van bezoekers van onze website en van de online-shop. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij zullen deze gegevens niet verwerken op een manier die niet verenigbaar is met de onderstaande doeleinden.

Wij garanderen een passend beveiligingsniveau voor uw persoonsgegevens.

Soorten gegevens Kroonint verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u formulieren op onze website invult, ons een bericht stuurt of wanneer een aankoop doet. Deze persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit uw naam-, adres- en woonplaats gegevens, uit de gegevens betreffende een door u geplaatste bestelling of uit de gegevens betreffende door u bekeken – maar niet aangeschafte – producten, uit vragen die u over onze producten stelt en doordat u zich aanmeldt voor bepaalde diensten.

Ook houden wij de bezoekgegevens van onze website bij. Wij registreren op welke manier onze website wordt bezocht en gebruikt welke gegevens uw webbrowser meestuurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Kroonint verwerkt uw persoonsgegevens om u de goederen die u bestelt via de online-shop te leveren en om te voldoen aan andere verplichtingen die wij op grond van een overeenkomst met u hebben, om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten waarvan wij denken dat u daar interesse in kunt hebben en om te antwoorden op uw vragen. Ook slaan wij uw persoonsgegevens op zodat wij u toegang kunnen verschaffen tot bepaalde onderdelen en mogelijkheden van onze website, om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten op en via de website en om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de beste en meest effectieve wijze voor u en uw computer wordt gepresenteerd.

Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om deze aan derden te verstrekken. Dit doen wij wanneer derden activiteiten voor ons moeten uitvoeren, zoals het leveren van goederen en diensten, het beheren van onze website en van aanbiedingen of andere mogelijkheden van onze website, alsmede voor marketing doeleinden en voor het beheren van onze klantenservice. Tenslotte gebruiken we uw persoonsgegevens om een statistische analyse te kunnen maken van de manier waarop onze website wordt bezocht en gebruikt.

Delen van gegevens
Kroonint deelt uw persoonsgegevens met ondernemingen die tot ons concern behoren. Wanneer Kroonint en onderneming of bezittingen koopt of verkoopt delen wij uw persoonsgegevens met de gegadigde. Wanneer Kroonint zou worden overgenomen kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan de overnemende partij.

Verder maken we uw persoonsgegevens aan een andere partij bekend wanneer daartoe voor ons een wettelijke verplichting bestaat of wanneer dat nodig is om onze eigen rechten, eigendom en veiligheid en die van onze klanten en van anderen te versterken. Hiertoe behoort de mogelijkheid van het delen van gegevens met derden ter bescherming tegen fraude en om kredietrisico’s te reduceren.

Inzagerecht
U mag zich met redelijke tussenpozen tot ons wenden met het verzoek om opgave of er persoonsgegevens die betrekking hebben op u worden verwerkt. Kronnint zal u schriftelijk binnen vier weken berichten of dit het geval is. Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, zullen wij u een overzicht sturen van de doeleinden van de verwerking, van de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, alsmede van de ontvangers en informatie over de herkomst van de gegevens.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming
U mag Kroonint verzoeken om verbetering of aanvulling, dan wel om verwijdering en vernietiging van op u betrekking hebbende gegevens die feitelijk onjuist zijn, die voor de in dit reglement opgenomen doeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel die anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij zullen u onze beslissing op uw verzoek schriftelijk en gemotiveerd binnen vier weken mededelen.
 

Cookies

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies. Dat zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Ook gebruiken wij tracking cookies om inzicht te krijgen in uw surfgedrag. Hiermee kunnen wij de effectiviteit van onze internet advertenties op onze website en op websites van derden bepalen. Wij maken op basis van de geregistreerde handelingen een profiel voor u aan en kunnen daarmee de internet advertenties op onze website en op websites van derden aanpassen aan uw voorkeuren.

Verder zijn op onze website buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerksites zoals Facebook, YouTube en Twitter. Door gebruik te maken van deze buttons worden ook cookies geplaatst.

U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via uw browser. U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door in de notificatiebalk die verschijnt als u onze website bezoekt op "Doorgaan" te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

Aanpassen privacy reglement
Dit privacy-reglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op deze website wordt altijd de meest recente versie gepubliceerd. U kunt ons als volgt bereiken:
 
T. +31 (0)10 - 294 69 69